Platforma FarmDemo

FarmDemo predstavlja tesno sodelovanje treh evropskih projektov, financiranih v okviru programa Horizon 2020. Vsi so namenjeni izboljšanju vzajemnega učenja in osredotočanju na demonstracije na kmetijah kot orodje za povečanje uporabe inovacij.

AgriDemo-F2F in PLAID se osredotočata na razumevanje vloge evropskih trgovinskih demonstracijskih kmetij in se pripravljata na večjo povezanost med akterji, ki sodelujejo pri demonstracijah na kmetijah. Ti projekti razvijajo georeferenčni spletni inventar demonstracijskih kmetij in gradijo spletno skupnost FarmDemo-Hub.

NEFERTITI se osredotoča na vzpostavitev 10 interaktivnih tematskih mrež, ki zajemajo tri glavne kmetijske sektorje: živinorejo, poljedelstvo in vrtnartstvo. Združujejo 45 regijskih središč demo kmetovalcev in akterjev, ki se ukvarjajo z inovacijami - svetovalci, zadruge, nevladne organizacije, industrija, šolstvo, raziskovalci in oblikovalci politik. Rezultat programov AgriDemo-F2F in PLAID bo služil vzpostavitvi treh letnih kampanj demonstracij na kmetiji.