"FarmDemo" platforma

"FarmDemo" yra glaudaus 3 Europos projektų, finansuojamų pagal programą "Horizontas 2020", bendradarbiavimo rezultatas. Visais šiais projektais siekiama stiprinti tarpusavio mokymąsi ir sutelkti dėmesį į ūkių demonstravimą kaip inovacijų diegimo skatinimo priemonę.

"AgriDemo-F2F" ir "PLAID" daugiausia dėmesio skiria Europos komercinių parodomųjų ūkių vaidmeniui suprasti ir paskatinti glaudesnį parodomųjų ūkių dalyvių tarpusavio ryšį. Šiais projektais kuriamas georeferencinis demonstracinių ūkių internetinis sąrašas ir kuriama internetinė "FarmDemo-Hub" bendruomenė.

"NEFERTITI" daugiausia dėmesio skiria 10 interaktyvių teminių tinklų, apimančių 3 pagrindinių žemės ūkio sektorių - gyvulininkystės, žemdirbystės ir sodininkystės - kūrimui. Jie vienija 45 regioninius demonstracinių ūkių ir inovacijų dalyvių - konsultantų, kooperatyvų, nevyriausybinių organizacijų, pramonės, švietimo, mokslo ir politikos formuotojų - centrus. "AgriDemo-F2F" ir "PLAID" rezultatai bus naudojami rengiant 3 metines demonstravimo ūkiuose programas.