FarmDemo plattformen

FarmDemo är ett nära samarbete mellan tre europeiska projekt som finansieras inom ramen för Horisont 2020. De syftar alla till att förbättra det kollegiala lärandet och fokuserar på demonstrationer på gårdar som ett verktyg för att öka innovationsutnyttjandet.

AgriDemo-F2F och PLAID fokuserar på att förstå den roll som de europeiska kommersiella demonstrationsgårdarna spelar och förbereder sig för att skapa bättre förbindelser mellan de aktörer som är involverade i demonstrationer på gårdar. I dessa projekt utvecklas en georefererad online-inventering av demonstrationsgårdar och bygger upp en online FarmDemo-hubb-gemenskap.

NEFERTITI är inriktat på att inrätta tio interaktiva tematiska nätverk som täcker de tre viktigaste jordbrukssektorerna: animalisk produktion, åkerbruk och trädgårdsodling. De sammanför 45 regionala knutpunkter för demonstrationsjordbrukare och innovationsaktörer - rådgivare, kooperativ, icke-statliga organisationer, industri, utbildning, forskare och beslutsfattare. Resultaten från AgriDemo-F2F och PLAID kommer att användas som underlag för tre årliga kampanjer med demonstrationer på gårdar.