Het FarmDemo platform

FarmDemo is een nauwe samenwerking van drie Europese projecten die worden gefinancierd in het kader van Horizon 2020. Al deze projecten zijn gericht op het verbeteren van peer-to-peer leren en focussen op landbouwdemonstratie als middel om de verspreiding van innovaties te stimuleren.

AgriDemo-F2F en PLAID richtten zich op het begrijpen van de rol van Europese commerciële demonstratieboerderijen en op het verhogen van de connectiviteit tussen actoren die betrokken zijn bij landbouwdemonstraties. Deze projecten ontwikkelden een geografische online-inventaris van demonstratieboerderijen en bouwden aan een online FarmDemo-gemeenschap.

NEFERTITI richt zich op de oprichting van 10 interactieve thematische netwerken die de drie belangrijkste landbouwsectoren vertegenwoordigen dierlijke productie, akkerbouw en tuinbouwproductie. Zij brengen 45 regionale hubs van demonstratielandbouwers en innovatie-actoren - adviseurs, coöperaties, NGO's, industrie, onderwijs, onderzoekers en beleidsmakers - samen. De uitkomsten van AgriDemo-F2F en PLAID werden gebruikt als input voor het opzetten van dire jaarlijkse demonstratiecampagnes op landbouwbedrijven.