FarmDemo alusta

FarmDemo on Horizon 2020 alla rahoitetun 3 Eurooppalaisen projektin tiivis yhteistyö. Ne kaikki tähtäävät vertaisoppimiseen ja keskittyvät maatilaesittelyihin lisätäkseen käsitystä innovaatiosta.

AgriDemo F2F ja PLAID keskittyvät ymmärtämään Euroopan kaupallisten esittelytilojen roolin ja valmistautuvat lisääntyneeseen yhteydenpitoon tilaesittelyissä mukana olevien toimijoiden välillä. Nämä projektit kehittävät maantieteellisviitteisen verkkoinventaarion esittelytiloista ja rakentavat FarmDemo keskusyhteisöä verkkoon.

NEFERTITI keskittyy 10 interaktiivisen aiheenmukaisen verkoston kehittämiseen jotka kattavat 3 pääasiallista maataloussektoria: eläintuotanto, peltoviljely ja puutarhatuotanto. He tuovat yhteen 45 alueellista esittelyviljelijöiden ja innovaatiotoimijoiden keskusta - neuvonantajien, yhteistyökumppaneiden, kansalaisjärjestöjen, teollisuuden, koulutuksen, tutkijoiden ja päätäjien. AgriDemo-2F2: n ja PLAID: in anteja tullaan käyttämään 3 vuosittaisen maatiloilla tapahtuvien esittelykampanjoiden järjestämisessä.