FarmDemo platforma

FarmDemo ir cieša sadarbība starp 3 Eiropas projektiem, kas tiek finansēti programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros. To mērķis ir uzlabot domubiedru mācīšanos un koncentrēties uz saimniecību demonstrējumiem kā līdzekli, lai veicinātu inovāciju ieviešanu.

AgriDemo-F2F un PLAID koncentrējas uz to, lai izprastu Eiropas komerciālo demonstrāciju saimniecību lomu un sagatavotos lielākai savienojamībai starp dalībniekiem, kas iesaistīti saimniecību demonstrējumos. Šie projekti izstrādā demonstrācijas saimniecību tiešsaistes sarakstu ar ģeogrāfiskām norādēm un veido tiešsaistes FarmDemo-Hub kopienu.

NEFERTITI koncentrējas uz 10 interaktīvu tematisko tīklu izveidi, kas aptver 3 galvenās lauksaimniecības nozares: lopkopību, lauksaimniecību un dārzkopību. Tie apvieno 45 reģionālus demo-lauksaimnieku un inovācijas dalībnieku – padomdevēju, kooperatīvu, NVO, rūpniecības, izglītības, pētnieku un politikas veidotāju – centrus. AgriDemo-F2F un PLAID rezultāti tiks izmantoti kā ievade, lai izveidotu 3 ikgadējas demonstrāciju kampaņas uz vietas.