Платформата по инициативата FARMDEMO

Инициативата FarmDemo е тясно сътрудничество на 3 европейски проекта, финансирани в рамките на програма Хоризонт 2020. Всички те имат за цел да подобрят взаимното обучение и да се фокусират върху провеждането на демонстрационни събития във ферми като инструмент за насърчаване на навлизането на иновациите.

Проектите AgriDemo-F2F и PLAID се фокусират върху проучването на ролята на европейските ферми с пазарна насоченост провеждащи демонстрации и подкрепят засилването на сътрудничеството и свързаността между участниците в организирането на демонстрации във фермите. Тези проекти разработват географскиo базиран онлайн списък-описание на демонстрационни ферми и изграждат онлайн общността на хъбовете по инициативата FarmDemo.

Проектът NEFERTITI се фокусира върху създаването на 10 интерактивни тематични мрежи, обхващащи 3-те основни селскостопански сектора: животновъдство, полевъдство и градинарство. Те обединяват 45 регионални клъстера/хъба/ включващи земеделски стопани организиращи демонстрации и институции свързани със земеделието (съветници, НПО, индустрия, образование, научни институти и политици). Резултатите от проектите AgriDemo-F2F и PLAID ще бъдат използвани като начална точка за провеждане на три годишни кампании за демонстрации във фермите. The output of AgriDemo-F2F and PLAID will be used as input to set up 3 annual campaigns of on-farm demonstrations.