Platforma FarmDemo

FarmDemo este o colaborare strânsă a 3 proiecte europene finanțate în cadrul Orizont 2020. Toate acestea urmăresc să îmbunătățească învățarea peer-to-peer și să se concentreze asupra demonstrațiilor agricole ca instrument de stimulare a adoptării inovării.

AgriDemo-F2F și PLAID se concentrează pe înțelegerea rolului fermelor demonstrative comerciale europene și să se pregătească pentru mai multă conectivitate între actorii implicați în demonstrațiile agricole. Aceste proiecte dezvoltă un inventar online geo-referit al fermelor demonstrative și construiesc o comunitate online FarmDemo-Hub.

NEFERTITI se concentrează pe stabilirea a 10 rețele tematice interactive care acoperă cele 3 sectoare agricole principale: producția de animale, agricultura arabilă și producția horticolă. Acestea reunesc 45 de centre regionale de fermieri demo și actori de inovare - consilieri, cooperative, ONG-uri, industrie, educație, cercetători și responsabili politici. Producția AgriDemo-F2F și PLAID va fi folosită ca intrare pentru a organiza 3 campanii anuale de demonstrații agricole.